Senioren - BeSlang - Sleen e.o.

Samenleven is samen beleven

Welkom op de website van SBS-Sleen e.o.

 

De vereniging is notarieel opgericht op 27-11-2015.

De vereniging draagt de door de leden gekozen naam: "Senioren Belang Sleen e.o". De vere niging stelt zich ten doel: "Het behartigen van de belangen van alle senioren, ongeacht leeftijd, in Sleen, Diphoorn, Erm, Achterste Erm, Noord Sleen en ’t Haantje e.o. in het algemeen en die van de leden in het bijzonder en wel in de ruimste zin van het woord".


De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

* Het uitvoeren van het jaarlijks vast te stellen jaarprogramma.

* Het samenstellen met en bevorderen van activiteiten door groepen van
   leden ten behoeve van de senioren.

* Het samenwerken met andere organisaties die opkomen voor de
   belangen van senioren

* Algemene activiteiten ten behoeve van de ouder wordende mens

* Het bevorderen van activiteiten voor senioren.

* Het deelnemen in werkgroepen met een eenmalige activiteit.

* Speciale werkgroepen.

__________________________________________________________________________________________


    De vereniging telt op dit moment zo'n 140 leden. We organiseren als het kan elke maand een activiteit, behalve in de maanden juni, juli en augustus. In de vakantiemaanden is de fietscommissie wel actief en organiseert mooie fietstochten op de 1e donderdag van de maanden mei t/m september. Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn o.a. het "Neutieschieten" vlak voor Pasen en de Kerstmiddag, halverwege de maand december. De activiteitencommissie probeert daarnaast een zo gevarieerd mogelijk programma samen te stellen, met voor elk wat wils.  

     

     

     


 

 

 

 

 

 


 

 

E-mailen
Bellen