Senioren Belang Sleen e.o.
Samenleven is samen beleven                                    (terug naar Startpagina?  Klik op  LOGO)

Welkom op de website van SBS-Sleen e.o.

 

De vereniging is notarieel opgericht op 27-11-2015 en draagt de door de leden gekozen naam: "Senioren Belang Sleen e.o". De vereniging stelt zich ten doel: "Het behartigen van de belangen van alle senioren, ongeacht leeftijd, in Sleen, Diphoorn, Erm, Achterste Erm, Noord-Sleen en ’t Haantje e.o. in het algemeen en die van de leden in het bijzonder en wel in de ruimste zin van het woord".

 
Door middel van het organiseren van diverse activiteiten en het geven van voorlichtingen, willen we bewerkstelligen dat ouderen, naar vermogen, in volwaardigheid en zelfstandigheid kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

Plaatselijk proberen wij door het organiseren van o.a. uitjes, lezingen, feestavonden, bingo, koersbal, ouderen met elkaar in contact te brengen. Mocht het nodig zijn helpen wij onze leden als er problemen zijn, dit doen we zelf of we zoeken iemand of een organisatie die het betreffende lid kan helpen.
Dit alles met als uitgangspunt een respectvolle bejegening van iedereen, ongeacht sociale identiteit of levensbeschouwing.


Op dit moment telt de vereniging zo'n 130 leden. We organiseren als het kan elke maand een activiteit, behalve in de maanden juni, juli en augustus. In de vakantiemaanden is de fietscommissie wel actief en organiseert mooie fietstochten op de 1e donderdag van de maanden mei t/m september. Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn o.a. het "Neutieschieten" vlak voor Pasen en de Kerstmiddag, halverwege de maand december. De activiteitencommissie probeert daarnaast een zo gevarieerd mogelijk programma samen te stellen, met voor elk wat wils.  


E-mailen
Bellen